Velkommen

2b Hvad kan vi_Hænder

Fælleskirkeligt Integrations Netværk i Haderslev (FIN) er et kirkeligt tilbud til flygtninge bosat i Haderslev kommune. Netværket tilbyder fællesskab og støtte til flygtninge – uanset oprindelsesland, religion eller politisk overbevisning. Netværket tilgodeser både sociale og religiøse behov. Vi tilbyder først og fremmest medmenneskelig kontakt, men bygger også bro til et kristent fællesskab hvis det ønskes.

Netværket samarbejder med Haderslev kommune og med andre frivillige organisationer med det formål at fremme flygtninges integration i det danske samfund.

Fælleskirkeligt Integrations Netværk i Haderslev

Videre til værktøjslinje