Hvad kan vi

2b Hvad kan vi_HænderFIN er et kirkeligt tilbud til flygtninge i Haderslev. FIN tilbyder fællesskab og støtte til flygtninge – uanset oprindelsesland, religion eller politisk overbevisning. Netværket tilgodeser både sociale og religiøse behov. Vi tilbyder først og fremmest medmenneskelig kontakt, men bygger også bro til et kristent fællesskab, hvis det ønskes.

Det dobbelte kærlighedsbud med kærlighed til Gud og til medmennesket danner grundlag for FIN’s arbejde.

Netværket samarbejder med Haderslev kommune og med andre frivillige organisationer med det formål at fremme flygtninges integration i det danske samfund.

I FIN har vi ingen pligt til at rapportere til myndighederne om forhold, vi blive bekendt med gennem vore fællesskaber. Omvendt kan vi heller ikke involvere os eller tage parti i afgørelser fra kommunen eller Flygtningenævnet.

 

Fælleskirkeligt Integrations Netværk i Haderslev

Videre til værktøjslinje